top of page

Pwy ydym ni?

Ni yw Eleni - sefydliad dielw a ffurfiwyd gan gelfyddydau a dawns angerddol

gweithwyr proffesiynol sy'n ymroddedig i ddarparu profiadau dawns ystyrlon i

cymunedau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym yn gweld pobl yn gyfannol, heb farn neu esgus; fel y maent yn yr iawn hon

moment.

Rydym yn darparu lle diogel iddynt fod yn wirioneddol eu hunain ac i brofi'r

rhyddid mewn symudiad creadigol - pa bynnag ffurf a all fod.

Rydym yn cysylltu â'n gilydd; gyda straeon a phrofiadau ei gilydd;

gwerthfawrogi hunaniaeth a phersona unigryw pob person. Dawns a symud

cysylltu ni.

Rydyn ni i gyd yn ddynol.

Rydyn ni i gyd yn gyfartal.

“Bregusrwydd yw man geni arloesedd, creadigrwydd a newid.” Brené Brown

Wir yn mwynhau fy hun. Pob wythnos rydw i fymryn yn gyndyn o gymryd rhan ond erbyn y diwedd rydw i wrth fy modd.

Barn Pobl Amdanom ni

Roedd y penwythnos yma yn wych. Roedd yn hwyl cyfansoddi dawns ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i’w pherfformio

Credaf fy mod yn rhannu barn pawb ohonom pan rydw i’n dweud y byddai pob un ohonom yn ei golli gan ein bod ni’n ei fwynhau cymaint. Bu inni gyd ddweud ein bod yn ei golli yn ystod y gwyliau ac rydym yn gobeithio na ddaw i ben gan ei fod yn rhoi rheswm inni i gyd fynd ati i wneud ychydig o ymarfer corff [sic]

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Carchar Berwyn EM  

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Dawns Ieuenctid

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Dawnswyr yr Wyddgrug (Mold Movers)

bottom of page