top of page

Yn dod i 2022

Film Production
Wrthi'n lansio...

Dawnsio gyda Deinosoriaid

Wrth wneud ROAR mawr i Wrecsam byddwn yn partneru gyda 'Jurassic Live' i greu darn perfformiad cyffrous i'w arddangos yn y digwyddiad blaenllaw yr haf hwn 'ROCK THE PARK'. Bydd teuluoedd sydd wedi’u lleoli yn Wrecsam yn cael y cyfle anhygoel i gael ffotograffau mewn sesiwn llawn hwyl gyda deinosoriaid animatronig maint bywyd Jurassic Live, yn ogystal â chael sesiwn addysgiadol ddiddorol gydag Amgueddfa Cymru i ddysgu am y mamaliaid cynhanesyddol a’u ffordd o fyw. ! Ar ôl cynnal y gweithdai hyn bydd y grŵp yn gweithio gyda’n hymarferwyr gwych Eleni o wythnos i wythnos i ddyfeisio darn coreograffig creadigol i’w ddawnsio ar y llwyfan wrth ymyl y deinosoriaid! Mae'n mynd i ROCK llwyr! 

DWD t rex.jpeg

Curiad/Pulse

Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â dirgryniad a theimlad.

Cynrychioli ac adrodd straeon y gymuned fyddar; Bydd Eleni yn gweithio mewn partneriaeth â Stand Together a grwpiau byddar lleol i greu darn dawns coreograffig gwirioneddol brydferth a hudolus gan ddefnyddio tirwedd Cymru fel eu hysgogiad. 
Bydd cerddor yn gweithio’n gyfan gwbl gyda’r grŵp i gyfansoddi darn o gerddoriaeth i gyd-fynd â dawns derfynol ar ffilm, a bydd hwn yn cael ei rannu â’r cyhoedd ehangach. Gadewch i ni deimlo a phrofi bywyd trwy un arall. 

Mudo/Mudo

Dathliad a chynulleidfa!

Bydd Eleni yn gweithio mewn partneriaeth ag unigolion dawns gymunedol sy’n arbenigwyr mewn Reggaeton, Affricanaidd, Portiwgaleg, tango’r Ariannin a dawns Indiaidd! Byddant yn cael eu gwahodd i fod yn fentoreion addysgu a dysgu sut i arwain a strwythuro eu dosbarthiadau dawns eu hunain yn hyderus. Bydd y mentorai yn gyfrifol am sicrhau dilysrwydd arddull tra bydd ymarferydd dawns Eleni yn gyfrifol am gefnogi a meithrin sgiliau addysgu.

Bydd darn olaf o goreograffi yn cael ei gyd-greu a’i gyfarwyddo’n fendigedig ac yn feiddgar ar gyfer digwyddiadau perfformio allanol allweddol yng Ngogledd Cymru a thu hwnt ac ar eu traws. Gwyliwch y gofod hwn, mae syndod yn aros! 

Health Checkup
Festival of Color

Cliciwch ar y botwm isod i weld ein rîl prosiect Sir Ddinbych a Wrecsam

bottom of page