Cwrdd â’r Ymddiriedolwyr

eleni-logo-circle.png
Margaret
Cadeirydd

Mae Margaret wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hi wedi cael gyrfa eang a ddiddorol yn y celfyddydau a gweinyddiaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys actor, athrawes (ym maes addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg gymunedol), Arholwr Drama gyda CBAC, a Swyddog Datblygu’r Celfyddydau.

 

Mae ei huchafbwyntiau dros y blynyddoedd yn cynnwys sefydlu Clwyd Dance (Eleni erbyn hyn), sefydlu a pharhau i ymwneud â Clwyd Community Theatre Association, a sefydlu Canolfan Glanrafon yn Yr Wyddgrug fel canolfan celfyddydau.

 

Mae hi wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, ac mae hi wedi cael cysylltiad tymor hir gyda Eleni fel rhan o’i gyrfa a thu hwnt.

eleni-logo-circle.png
Gwenno
Is-gadeirydd

Mae Margaret wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hi wedi cael gyrfa eang a ddiddorol yn y celfyddydau a gweinyddiaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys actor, athrawes (ym maes addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg gymunedol), Arholwr Drama gyda CBAC, a Swyddog Datblygu’r Celfyddydau.

 

Mae ei huchafbwyntiau dros y blynyddoedd yn cynnwys sefydlu Clwyd Dance (Eleni erbyn hyn), sefydlu a pharhau i ymwneud â Clwyd Community Theatre Association, a sefydlu Canolfan Glanrafon yn Yr Wyddgrug fel canolfan celfyddydau.

 

Mae hi wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, ac mae hi wedi cael cysylltiad tymor hir gyda Eleni fel rhan o’i gyrfa a thu hwnt.

eleni-logo-circle.png
Christine
Ymddiriedolwr

Mae Christine wedi bod yn ymwneud â pherfformio a chyfarwyddo theatr ers blynyddoedd lawer gan gynnwys 15 mlynedd fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr Ieuenctid Theatr yr Ifanc / Rhos 1990 wedi'i leoli yn Theatr Stiwt, Wrecsam. Mae hi wedi cyfarwyddo ar gyfer Tip Top Productions, Caer; Theatr Fach Grove Park, Wrecsam; 20 o Chwaraewyr Clwb, Llangollen a Suitcase Theatre, yr Wyddgrug.

 

Mae ei rôl broffesiynol wedi bod o fewn rheolaeth a chodi arian ar gyfer y Gwasanaeth Sifil a sefydliadau gwirfoddol, ac ar hyn o bryd mae hi'n Swyddog Grantiau ac Ymddiriedolaeth Hosbis Nightingale House. Mae hi wedi bod yn ymwneud â'r Eisteddfod Rhyngwladol, Llangollen ers 60 mlynedd ac wedi ysgrifennu'r Neges Heddwch am y pedair blynedd diwethaf gan weithio gydag ysgolion yn Wrecsam a Sir Ddinbych.

eleni-logo-circle.png
Andrea
Ymddiriedolwr

Mae Andrea wedi bod yn weithiwr cymdeithasol ers dros 20 mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn rolau amrywiol, gan gynnwys diogelu, anableddau ac o fewn y sector elusennol. Ar hyn o bryd mae hi'n rhedeg prosiect gyda Chyngor Sir y Fflint, yn cefnogi pobl nad oes ganddyn nhw eu plant bellach yn byw gyda nhw.  

Mae hi'n teimlo mai rhan bwysig o'i rôl yw cael agwedd anfeirniadol ac agored. Mae hi wedi dysgu bod amynedd a dyfalbarhad yn hanfodol wrth weithio gyda phobl sydd wedi profi trawma a thristwch. Mae hi'n teimlo ei bod hi'n gymeriad cryf a bod hi wedi dod yn fwy felly wrth iddi fynd yn hŷn !!