Cwrdd â’r Ymddiriedolwyr

MB.jpg
Margaret
Cadeirydd

Mae Margaret wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hi wedi cael gyrfa eang a ddiddorol yn y celfyddydau a gweinyddiaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys actor, athrawes (ym maes addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg gymunedol), Arholwr Drama gyda CBAC, a Swyddog Datblygu’r Celfyddydau.

 

Mae ei huchafbwyntiau dros y blynyddoedd yn cynnwys sefydlu Clwyd Dance (Eleni erbyn hyn), sefydlu a pharhau i ymwneud â Clwyd Community Theatre Association, a sefydlu Canolfan Glanrafon yn Yr Wyddgrug fel canolfan celfyddydau.

 

Mae hi wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, ac mae hi wedi cael cysylltiad tymor hir gyda Eleni fel rhan o’i gyrfa a thu hwnt.

20220514_191450.jpg
Gwenno
Is-gadeirydd

Mae Margaret wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hi wedi cael gyrfa eang a ddiddorol yn y celfyddydau a gweinyddiaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys actor, athrawes (ym maes addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg gymunedol), Arholwr Drama gyda CBAC, a Swyddog Datblygu’r Celfyddydau.

 

Mae ei huchafbwyntiau dros y blynyddoedd yn cynnwys sefydlu Clwyd Dance (Eleni erbyn hyn), sefydlu a pharhau i ymwneud â Clwyd Community Theatre Association, a sefydlu Canolfan Glanrafon yn Yr Wyddgrug fel canolfan celfyddydau.

 

Mae hi wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, ac mae hi wedi cael cysylltiad tymor hir gyda Eleni fel rhan o’i gyrfa a thu hwnt.

CD.jpg
Christine
Ymddiriedolwr

Mae Christine wedi bod yn ymwneud â pherfformio a chyfarwyddo theatr ers blynyddoedd lawer gan gynnwys 15 mlynedd fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr Ieuenctid Theatr yr Ifanc / Rhos 1990 wedi'i leoli yn Theatr Stiwt, Wrecsam. Mae hi wedi cyfarwyddo ar gyfer Tip Top Productions, Caer; Theatr Fach Grove Park, Wrecsam; 20 o Chwaraewyr Clwb, Llangollen a Suitcase Theatre, yr Wyddgrug.

 

Mae ei rôl broffesiynol wedi bod o fewn rheolaeth a chodi arian ar gyfer y Gwasanaeth Sifil a sefydliadau gwirfoddol, ac ar hyn o bryd mae hi'n Swyddog Grantiau ac Ymddiriedolaeth Hosbis Nightingale House. Mae hi wedi bod yn ymwneud â'r Eisteddfod Rhyngwladol, Llangollen ers 60 mlynedd ac wedi ysgrifennu'r Neges Heddwch am y pedair blynedd diwethaf gan weithio gydag ysgolion yn Wrecsam a Sir Ddinbych.

eleni-logo-circle.png
js.jpg
Jen
Ymddiriedolwr

Iolanda Banu Viegas, 47 years old, born in Mozambique, Portuguese, has been living in Wrexham, Wales, UK since 2001.


Iolanda has overcome the challenge of settling in a foreign country and managing a second language. She is dedicated to providing assistance not only to the Portuguese language community in her now home town of Wrexham but to other language and ethnic minority communities in and around the area. The result of this in Wrexham particularly is the acceptance of the Portuguese community into Wrexham's communities and their positive and inspiring integration.

 

She was the chairperson of CLPW (Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham) from 2013 to 2016, she is Director of CLPW CIC since 2016 and she's the 3rd sector partnership council representative for North Wales in RCC (Race Council Cymru) since 2015. She's councillor for the Portuguese Communities in the UK and Ireland. She's the organiser of Black Lives Matter Wrexham/ Wales & Chair Black History Month in North Wales 
She is now Team Associate from Wrexham for National Theatre Wales.


Since 2019 she has been working as Hate Crime Officer for North Wales (Race Council Cymru) and as Caseworker in the EU Citizens Rights Project for Citizens Advice Flintshire. 

Ymddiriedolwr

Cafodd Jen ei geni a'i magu yng Ngogledd Cymru, rhan o deulu mawr o'r Eidal. Rôl balchaf Jen hyd yma yw Mam i'w merch hyfryd. Dangosodd Jen angerdd dros Y Celfyddydau o oedran cynnar iawn yn astudio dawns neuadd yn bedair oed gan ennill Canmoliaeth Uchel ym mhob arholiad a bu’n cystadlu’n genedlaethol ac yn rhyngwladol am lawer iawn o flynyddoedd.

 

Bu Jen hefyd yn gweithio i The Juvenile Justice Teams a Chymorth i Fenywod fel cydlynydd lles plant.

 

Am y 30 mlynedd diwethaf mae Jen wedi bod yn ymwneud yn weithredol â theatr ieuenctid ac roedd yn rhan o'r tîm a ffurfiodd TiC, Theatr yn y Gymuned ym 1995 ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Cwmni TiC.

 

Mae’n anrhydedd i Jen fod yn ymddiriedolwr cwmni Eleni ac yn edrych ymlaen at amseroedd cyffrous o’n blaenau!

Iolanda