top of page
17929311968679950.jpg

Dydd Mawrth yn Ty Calon, Deeside

Cyrraedd & Ail gychwyn
10:30yb - 11:30yb

Sesiwn symud hwyliog yn defnyddio ymarferion ymestyn iogig, dilyniannau symudedd wedi'u targedu ac ymarferion cryfhau ysgafn.

Sefyll a chadair.

Jo Oakes_edited.jpg

gydag Jo

18045825982331218.jpg

Dosbarth cymysg dydd Mercher

Symudwyr
9:45yb - 10:45yb

Gallwch naill ai gymryd rhan yn y dosbarth hwn ar-lein neu wyneb yn wyneb, o'ch dewis chi, dosbarth symud oedolion, yn bennaf ar gyfer y rhai 50 oed neu hŷn, sy'n agored i bob gallu. Bydd amrywiaeth o arddulliau dawns yn cael eu cynnwys, ac mae'r sesiwn yn gyfle gwych i symud a chael ychydig o hwyl!

anita%201_edited.jpg

gydag Anita

17983552384560920.jpg

Dydd Iau yn Neuadd Bentref Pwllglas

Symudwyr
9:30yb - 10:30yb

Mae dosbarth ar gyfer oedolion hŷn, neu'r rhai sy'n newydd i ymarfer corff, sy'n ail-greu'r Zumba® gwreiddiol yn symud rydych chi'n eu caru ar ddwysedd is. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau cael ychydig o hwyl wrth gadw'n heini!

anita%201_edited.jpg

gyda Anita

bottom of page