top of page

Ni yw Eleni – sefydliad dielw a ffurfiwyd gan weithwyr proffesiynol angerddol ym maes dawns a’r celfyddydau sy’n ymroddedig i ddarparu profiadau dawns ystyrlon i gymunedau ledled Gogledd-ddwyrain Cymru
 

NEW Dancw youth dance company at Theatr

DAWNSIO I BLANT A PHOBL IFANC

Mae Eleni yn cynnal amserlen gynhwysfawr ar gyfer dawnswyr ifanc ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, o ddosbarthiadau cymunedol rheolaidd i brosiectau wedi’u targedu.  

Hands

Y CELFYDDYDAU YN Y BYD IECHYD

Mae Eleni yn cynnal prosiectau mewn ysgolion a chymunedau ymhob un o’r awdurdodau lleol yn rheolaidd.

Boy Sitting on Grass

ANGHENION YCHWANEGOL

Mae Eleni yn cynnig cyfle i ysgolion arbenigol fanteisio ar gynlluniau gweithgareddau craidd ac yn cynnig prosiectau wedi’u targedu sy’n bodloni anghenion pob grŵp arbenigol.

tyfyn.jpg

Mae Eleni yn cynnal prosiectau mewn ysgolion a chymunedau ymhob un o’r awdurdodau lleol yn rheolaidd.

GWEITHGAREDD CRAIDD

15259118_1457276837623550_56752354297674

Mae Eleni yn cynnig cynlluniau hyfforddi a mentora unigryw ar gyfer athrawon a gweithwyr proffesiynol y byd dawns.

HYFFORDDIANT

Ballroom Dancing Lessons

DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL

Mae Eleni yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau cymunedol ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc.

April 1 2023 Mudo Project - Performance by Sacapulidoras & Criolas Wrexham
Eleni

April 1 2023 Mudo Project - Performance by Sacapulidoras & Criolas Wrexham

bottom of page